כפפה למדידת א.ק.ג

physioglove

כפפה המשמשת לביצוע בדיקת LEAD ECG  ללא הכנות מיוחדות
וללא מדבקות.

פיתוח של חברת COMMWELL LTD.

לאתר החברה www.commwell.biz
להבית מוצרי טקסטיל מתקדמים קיבוץ להבות חביבה ד.נ. חפר 38835 טל. 04.6368612/3 | פקס. 04.6368659