c-boot

סי-בוט הינו מגף לחץ לביש היחיד מסוגו המשתמש בטכנולוגיית
לחץ פניאומטי משתנה ומאפשר ניידות מלאה.
סי-בוט משלב את יתרונות הניידות של תחבושות לחץ עם
היתרונות הקליניים שבטיפול בלחץ פניאומטי משתנה.

המוצר עוצב ונתפר ע"י להבית עבור חברת סי-בוט.

לאתר החברה www.c-boot.com
להבית מוצרי טקסטיל מתקדמים קיבוץ להבות חביבה ד.נ. חפר 38835 טל. 04.6368612/3 | פקס. 04.6368659